Prima pagină   /  SERVICII / Analiza impactului de reglementare
Analiza impactului de reglementare

BRC oferă următoarele servicii de consultanță în domeniul analizei impactului de reglementare (AIR):

 • Elaborarea AIR (analiza ex-ante a impactului de reglementare / impactului politicilor publice) pentru un spectru larg de politici publice. 
 • Elaborarea și implementarea metodologiilor, ghidurilor și manualelor AIR.
 • Elaborarea și implementarea sistemelor și structurii instituționale pentru AIR.
 • Analiza calității/ revizuirea documentelor de AIR.
 • Analiza ex-post a impactului de reglementare/ impactului politicilor publice.
 • Evaluarea costurilor administrative în baza Metodei Standard-Cost (Standard Cost Model).
 • Efectuarea analizei cost-beneficiu, analizei cost-eficiență și aplicarea altor instrumente analitice separat sau în cadrul AIR.
 • Cursuri de formare în domeniul AIR. Experții noștri au oferit cursuri de formare în AIR pentru unui spectru larg de părți interesate: funcționari publici de nivel tehnic, funcționari publici de rang înalt, deputaţi, reprezentanți ai comunității de afaceri și ai societăţii civile.

Personalul BRC include experți care au elaborat cu succes Analize a Impactului de Reglementare (AIR) pentru numeroase politici publice, în ţară şi peste hotare. BRC a fost prima companie care a dezvoltat AIR în Republica Moldova și a contribuit la îmbunătățirea manualului AIR. BRC are o experiență bogată în domeniul Analizei Impactului de Reglementare, inclusiv elaborarea și implementarea metodologiilor AIR, manualelor AIR, studiilor de AIR pilot, cursurilor de formare în AIR și asistență autorităților publice în elaborarea și revizuirea numeroaselor documente de AIR. Aici sunt prezentate scrisori de recomandare din partea unor clienților BRC care au beneficiat de servicii de consultanță în domeniul AIR: Scrisoare din partea Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale în Moldova şi Scrisoarea din partea USAID Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED).

Mai jos sunt prezentate unele exemple de studii AIR elaborate de BRC:

 • Analiza Impactului de Reglementare pentru implementarea în Republica Moldova a Directivei 2007/45/CE Parlamentului European și a Consiliului din 05 septembrie 2007 de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate.
 • Analiza Impactului de Reglementare pentru implementarea în Republica Moldova a Directivei Nr.75/107/CEE Parlamentului European și a Consiliului din 19 decembrie 1974 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sticlele utilizate ca recipiente de măsurare.
 • Analiza Impactului de Reglementare pentru implementarea în Republica Moldova a Directivei Nr.2009/23/CE  Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind instrumentele de cântărire non-automate.
 • Analiza Impactului de Reglementare pentru implementarea în Republica Moldova a Directivei Parlamentului şi Consiliului European Nr.2009/34/CE din 23 aprilie 2009 privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și pentru metodele de control metrologic.
 • Analiza Impactului de Reglementare pentru implementarea în Republica Moldova a Directivei Parlamentului European și a Consiliului Nr.2006/42/CE din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice.
 • Analiza Impactului de Reglementare pentru implementarea în Republica Moldova a Directivei Nr.2009/3/CE  Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei Nr.80/181/CEE  Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură.
 • Analiza Impactului de Reglementare pentru implementarea în Republica Moldova a standardului internațional pentru măsurile fitosanitare (ISPM) nr. 7 "Sistemul de certificare fitosanitară" din Moldova.
 • Analiza Impactului de Reglementare pentru implementarea în Republica Moldova a standardului internațional pentru măsurile fitosanitare (ISPM) nr. 8 "Determinarea statutului dăunător într-o zonă" în Moldova.
 • Analiza Impactului de Reglementare pentru implementarea în Republica Moldova a standardului internațional pentru măsurile fitosanitare (ISPM) nr. 12 "Certificate fitosanitare" în Moldova.
 • Analiza Impactului de Reglementare pentru implementarea în Republica Moldova a standardului internațional pentru măsurile fitosanitare (ISPM) nr. 15 "Regulamentul de ambalaj din lemn în comerțul internațional" în Moldova.
 • Analiza Impactului de Reglementare pentru implementarea în Republica Moldova a standardului internațional pentru măsurile fitosanitare (ISPM) nr. 20 "Ghidul pentru un sistem de reglementare a importului fitosanitar" în Moldova.
 • Analiza Impactului de Reglementare pentru implementarea în Republica Moldova a standardului internațional pentru măsurile fitosanitare (ISPM) nr. 23 "Ghid pentru inspecții" din Republica Moldova.
 • Analiza Impactului de Reglementare pentru implementarea în Republica Moldova a standardului internațional pentru măsurile fitosanitare (ISPM) nr. 28 "Tratamente fitosanitare pentru dăunătorii reglementaţi" în Republica Moldova.
 • Analiza Impactului de Reglementare pentru implementarea în Republica Moldova a standardului internațional pentru măsurile fitosanitare (ISPM) nr. 31 "Metodologii de prelevare a probelor de loturi" din Moldova.
 • Analiza ex-ante a impactului politicii publice privind normele de guvernanță corporativă pentru întreprinderile de stat, elaborată pentru Ministerul Economiei din Moldova în 2011.
 • Analiza Impactului de Reglementare pentru proiectul de lege privind sarea iodată, elaborată pentru Ministerul Sănătății din Moldova în 2008.
 • Analiza Impactului de Reglementare pentru proiectul Hotărârii Guvernului privind cerințele siguranței jucăriilor, elaborată pentru Ministerul Industriei din Moldova în 2008.