Prima pagină   /  SERVICII / Servicii juridice pentru afaceri
Servicii juridice pentru afaceri

BRC oferă un specru larg de servicii juridicie pentru afaceri:

  • Asistență juridică în procesul de interacțiune dintre afacerea Dvs. şi autorităţile administrației publice: inspecțiile de stat, obţinerea autorizaţiilor şi licenţelor, reprezentarea companiei Dvs. în judecată.
  • Analiză juridică, revizuirea și elaborarea contractelor și a altor documente juridice.
  • Asistență și consultanță în conformarea cu cerințele legale privind calitatea, siguranța și asigurarea conformității (standarde și reglementări tehnice) produselor și serviciilor noi.
  • Asistență și consultanță în conformarea cu cerințele legale din domeniul protecției consumatorilor și alte domenii legate de plasarea corespunzătoare a produselor pe piață.
  • Asistență și consultanță pe probleme legate de autoritățile vamale și fiscale.
  • Asistență în lansarea, înregistrarea, fuziunea, achiziționarea, insolvența și lichidarea afacerilor.
  • Alte cercetări și rapoarte de analiză juridică pentru afaceri.

De asemeni compania poate oferi cursuri de formare private, care ar putea ajuta personalul Dvs. de a dobândi o perspectivă juridică mai bună în activitatea sa. 

Departamentul Juridic al companiei BRC este format din experți bine calificaţi, care oferă asistență autorităților administrației publice și donatorilor în elaborarea și implementarea unei reglementări mai bune a sectorului privat. Pe lîngă juriști experimentați în afaceri, echipa BRC include consultanţi care au implementat cu succes cele mai complexe, renumite și efective reforme ale cadrului de reglementare în Republica Moldova, cum ar fi "Ghilotina 1" (revizuirea a circa 1200 de acte normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale), "Ghilotina 2" (revizuirea a crica 80 de acte legislative) și "Ghilotina 2+" (revizuirea a circa 400 de acte permisive). Adițional, experții BRC sunt principalii elaboratori și implementatori ai Analizei Impactului de Reglementare (AIR), ghișeelor unice la eliberarea actelor permisive și reformelor specifice în domeniile licențierii și autorizării afacerilor, inspecțiilor de stat, raportărilor în afaceri și indicatorilor internaționali cu privire la ușurința desășurării afacerilor (Doing Business).

Datorită experienței și implicării în reforme, experţii BRC cunosc tendinţele şi schimbările care urmează să fie introduse în cadrul normativ şi, astfel, pot ajuta clienţilor să se ajusteze din timp cerințelor legale. În afară de probleme de ordin legislativ şi a litigiilor generale corporative, juriştii BRC pot ghida clienţii săi prin domenii tehnice, mai puțin familiare pentru avocații obișnuiți, aşa ca standardizarea, reglementarea tehnică, metrologia, securitatea industrială, reglementările sanitare etc.