Prima pagină   /  PROIECTE / Predarea cursurilor și transfer de know-how privind transpunerea directivelor UE în domeniul infrastructurii calității din Republica Moldova
Predarea cursurilor și transfer de know-how privind transpunerea directivelor UE în domeniul infrastructurii calității din Republica Moldova
Durata:  01.04.2013 - 28.06.2013       

Aceast proiect a fost implementată de consorțiul, alcatuit din: "Biroul Român de Metrologie Legală - Institutul Național de Metrologie"; "Mișcarea Română pentru Calitate" şi Business Research Company. Proiectul a inclus urmatoarele sarcini:

De a efectua o evaluare pentru a determinarea nivelullui de pregătire a economiei Moldovei și de depistare a principalelor obstacole pentru a pune în aplicare următoarele Directive UE 

  • Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire aDirectiva 2007/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 05 septembrie 2007 de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a Directivelor 75/106/CEE și 80/232/CEE ale Consiliului, și de modificare a Directivei 76/211/CEE;
  • Directiva Consiliului European '75/107/CEE din 19 decembrie 1974 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sticlele utilizate ca recipiente de măsurare;
  • Directiva 2009/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind instrumentele de cântărire neautomate;
  • Directiva Parlamentului European și a Consiliului "2009/34/CE din 23 aprilie 2009 privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și metodele de control metrologic;
  • Directiva Parlamentului European și a Consiliului "2006/42/CE din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificările operate la Directiva 95/16/CE;
  • Directiva 2009/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 80/181/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură.

Să efectueze o evaluare a impactului de reglementare de transpunere a directivelor menționate mai sus și a instruit părțile interesate cu privire la evaluarea impactului de reglementare.

Să asiste Guvernul în dezvoltarea de proiecte de acte normative în procesul de transpunere a directivelor UE menționate mai sus.

Să consolideze capacitatea personalul Ministerului Economiei și a reprezentanților mediului de afaceri pentru a pune în aplicare directivele prin organizarea de seminarii și training-uri tematice.

Perioada: Aprilie – Iunie 2013

Datele de contact ale clientului:

Proiectul de Ameliorarea Competitivităţii cu sprijinul Bănca Mondială în Moldova

Unitatea de Implementare a Proiectului

Ştefan cel Mare 180, Oficiul 815, 

Chişinău, Republica Moldova

Tel / Fax: (+373 22) 296-723 / 296-724

E-mail: piu@mec.gov.md