Prima pagină   /  DESPRE NOI
DESPRE BRC

Descrierea

Business Research Company (BRC) este o companie privată şi independentă care activează în domeniul Consultanţă. Ca formă organizatorico-juridică este o societate cu răspundere limitată, înregistrată în anul 2005 în Chişinău. Societatea activează pe plan naţional şi internaţional. BRC a fost fondată de un grup de profesionişti (parteneri), specializaţi în domeniul formulării politicilor publice, evaluării ex-ante şi ex-post a impactului de reglementare, reformelor de reglementare şi dezvoltării mediului de afaceri.

Echipa Noastră

Echipa BRC constă din profesioniști cu experiență unică care au implementat cu succes cele mai ample și pe larg cunoscute reforme în domeniul reglementării mediului de afaceri în Republica Moldova precum: "Ghilotina I" (au fost revizuite mai mult de 1000 reglementări), "Ghilotina II" (au fost revizuite peste 80 de legi) si "Ghilotina II+" (au fost revizuite mai mult de 400 de acte permisive). Echipa noastră include experți care au elaborat metodologia și au implementat Analiza Impactului de Reglementare, reglementarea "ghișeelor unice", reforme în licențiere/autorizare, inspecții, optimizarea raportării în domeniul de reglementare, monitorizarea indicatorilor mediului de afaceri ("Doing Business"), cît și alte reforme în Republica Moldova.

Serviciile oferite

BRC oferă mai multe servicii cu o valoare deosebită atît pentru sectorul public cît și pentru sectorul privat:

 • Analiza impactului de reglementare
 • Servicii juridice pentru afaceri
 • Consultanţă în reforma regulatorie
 • Analiza şi elaborarea actelor normative
 • Consultanţă în managementul calității

Proiectele Noastre

BRC a implementat cu succes numeroase reforme în reglementare și proiecte de susținere a sectorului privat, finanțate de UE, USAID, PNUD, Banca Mondială și alți donatori și companii private.

BRC a fost prima companie care a organizat cursuri de instruire în domeniul Analizei Impactului de Reglementare (AIR) în concordanță cu metodologia oficială și a pus bazele punerii în aplicare corespunzătoare a AIR, practica devenind obligatorie în Republica Moldova începînd cu anul 2008. BRC oferă o gamă largă de servicii de consultanță legate de analiza și elaborarea reglementărilor (din legislația primară și secundară) în domeniul fiscalității, comerțului, activității vamale, construcțiilor, reglementării tehnice, sanitare și fitosanitare, licențierii, etc.

Experţii juriști ai companiei BRC nu doar oferă diverse servicii juridice şi suport, dar datorită implicării lor directe în procesul de elaborare a actelor legislative, deţin cunoştințe cum şi de ce cadrul legislativ existent a fost creat şi cum poate fi mai bine aplicat în diferite situaţii. În majoritatea domeniilor economice, BRC este capabilă să determine tendinţele şi schimbările care urmează să fie implementate în viitorul apropiat ce țin de cadrul legislativ şi, astfel, poate ajuta clienţilii săi să se ajusteze în timp la legile noi. În afară de probleme de ordin legislativ şi a litigiilor generale corporative, experţii juriști BRC pot ghida clienţii săi în domenii mai puțin familiare pentru avocați, aşa ca standardizarea, reglementarea tehnică, metrologie, securitatea industrială, reglementări sanitare, etc.

Cele mai cunoscute soluţii pentru reforma regulatorie implementate de experţii BRC sunt: 

 • "Ghilotine II+" - revizuirea tuturor autorizaţiilor (servicii publice obligatorii prestate pentru întreprinderi). Un grup de experţi BRC a efectuat un lucru fără precedent de a cerceta și de a propune soluții pentru eficientizarea tuturor permiselor de afaceri din Republica Moldova. In total 473 de permise pentru afaceri, inclusiv legate de infrastructura de calitate, au fost revizuite și elaborate recomandări specifice pentru fiecare permis în parte. Acest lucru a dus la adoptarea de către Parlament a Legii privind autorizarea activității de întreprinzător, care a inclus o anexă cu 273 de permise valabile în Republica Moldova și a Legii privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător pentru autoritățile publice de nivel central și local.
 • Eficientizarea procedurilor permisive în construcții. Efectuarea cercetărilor și analizei impactului de evaluare în domeniul autorizării construcțiilor, și contribuirea la elaborarea Legii nr. 163 privind autorizarea lucrărilor de construcții, adoptată de Parlament la data de 09.07.2010. A fost estimat că legea va permite efectuarea economiilor de către sectorul privat în sumă de circa 5 milioane dolari SUA anual.
 • Studii privind oportunitățile de creare a ghișeelor unice (OSS) pentru autoritățile publice centrale și locale, inclusiv pentru eliberarea actelor permisive în construcții și comerț. Studiile au inclus recomandări pentru reducerea timpul, costurilor, numărului de formalități necesare și diminuarea corupției. În plus, echipa BRC a elaborat și contribuit la adoptarea Legii privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător (Legea nr. 161, din data de 22.07.2011), care a stabilit temei pentru punerea în aplicare corespunzătoare a soluțiilor OSS pe o scară largă în ​​cadrul administrației publice centrale și locale.
 • Reforma Indicatorilor mediului de afaceri "Doing Business". Experţii BRC au revizuit și au propus măsuri de eficientizare pentru a îmbunătăți clasamentul internațional al Moldovei privind uşurinţa desfăşurării afacerilor (Ease of Doing Business Index), publicat de către Banca Mondială. Indicatorii daţi au contribuit la plasarea Moldovei printre primii 10 reformatori conform Doing Business în anii 2010 și 2012.
 • Optimizarea procedurilor de acordare a licențelor pentru mediul de afaceri, care a inclus: recomandări pentru eficientizarea formalităților; elaborarea ghidurilor de acordare a licențelor pentru 37 activități licențiate; elaborarea și implementarea soluțiilor electronice în cadrul Camerei de Licențiere, inclusiv a ghidurilor on-line de acordare a licențelor, accesului on-line la baza de date a companiilor autorizate, OSS electronic. Rezultatele au fost apreciate la un nivel înalt de către mediul de afaceri, precum și menționate în cadrul evenimentului de deschidere oficială de către Prim-ministrul Republicii Moldova și Ambasadorul Statelor Unite ale Americii.
 • Instruire și asistență în consolidarea capacității autorităților centrale și locale și Asociaţiilor de Business regionale în elaborarea și punerea în aplicare a inițiativelor de reformă a cadrului de reglementare, inclusiv evaluarea impactului de reglementare, instituirea ombudsmanului pentru mediul de afaceri, transparență, ghișee unice, etc.
 • Optimizarea cerințelor de raportare, care a inclus: dezvoltarea metodologiei de evaluare periodice a poverii de raportare și supravegherea desfășurării intervievării mediului de afaceri pe subiectul raportarării dificultăţilor și a cerințelor; dezvoltarea propunerilor de simplificare a cerințelor de raportare și facilitarea accesului cetățenilor și mediului de afaceri la informația guvernamentală cu caracter public.

Clienţii şi partenerii noştri

BRC a lucrat cu majoritatea autorităților de reglementare din Republica Moldova, care au fost şi beneficiari ai lucrului efectuat, inclusiv: Ministerul Economiei și agențiile sale (Camera de Licenţiere, Agenţia Naţională de Protecţie a Consumatorului, Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor, Inspectoratul Energetic de Stat, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie), Ministerul Finanţelor şi agenţiile sale (Inspectoratul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal al Republicii Moldova); Ministerul Justiţiei şi agenţiile sale (Camera Înregistrări de Stat, Registrul de Stat al Actelor Juridice); Ministerul Sănătăţii şi agenţiile sale (Agenţia Sanitară, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale); Ministerul de Interne şi agenţiile sale (Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale); Ministerul Dezvoltarii Regionale și Construcțiilor şi agenţiile sale (Inspecția de Stat în Construcţii, Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor); Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi agenţiile sale (Agentia Sanitar-Veterinară și pentru Siguranta Produselor de Origine Animală, Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer); Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor şi agenţiile sale (Agenţia Naţionala Transport Auto); Ministerul Mediului (Inspectoratul Ecologic de Stat); Biroul Naţional de Statistică; ÎS Cadastru; Centrul Naţional Anticorupţie.

Clienţii noştri includ organizații internaționale de asistenţă tehnică, precum Comisia Europeană, USAID, PNUD, DFID, Banca Mondială. Pe parcursul activităţii am stabilit parteneriate pe termen scurt și lung cu organizații internaționale cu renume și reputate, care includ: DAI, Biroul Român de Metrologie Legală, Mişcarea Română pentru Calitate, Centrul de Studii Politice Europene, Jacobs and Associates şi alte firme şi organizaţii.