Prima pagină   /  SERVICII / Consulanţă în reforma regulatorie
Consulanţă în reforma regulatorie

BRC oferă asistență în elaborarea și implementarea unui spectru larg de măsuri de reformă a cadrului de reglementare a activității de întreprinzător și de reformă a sectorului public:

 • Simplificarea reglementărilor
 • Revizuirea şi optimizarea actelor permisive și a licențelor 
 • Soluții pentru sistemul şi procesul de Analiză a Impactului de Reglementare
 • Soluții de ghișeu unic (one-stop-shop) pentru autoritățile centrale și locale
 • Reforma politicii și administrării fiscale
 • Reforma administrării vamale și a politicilor comerciale
 • Reforma reglementărilor în construcție
 • Reforma reglementării tehnice (inclusiv infrastructura calităţii, măsurile sanitare, veterinare, și fitosanitare și alte domenii tehnice)
 • Reforma administrației publice locale
 • Soluții pentru inspecții de stat bazate pe risc
 • Consolidarea capacităților de consultări cu factorii interesați și publicul
 • Reforma indicatorilor internaționali cu privire la usurința desfășurării afacerilor (Doing Business)
 • Alte soluții de reformă de reglementare

Principalele exemple de reforme elaborate și implementate cu suportul experților BRC includ:

Elaborarea și participarea la implementarea noii Strategii de reformă a cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020 și a Planului său de acţiuni pentru Republica Moldova. Echipa BRC a efectuat prima evaluare a reformelor de reglementare implementate în Republica Moldova până în 2012, inclusiv: "Ghilotina 1" (revizuirea a circa 1200 de acte normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale); "Ghilotina 2" (revizuirea a crica 80 de acte legislative); "Ghilotina 2+" (revizuirea a circa 400 de acte permisive); sistemul de Analiză a Impactului de Reglementare; reformele în domeniile indicatorilor internaționali cu privire la ușurința desășurării afacerilor (Doing Business) și altele. În baza acestei evaluări și în urma identificării reformelor necesare, echipa noastră a elaborat această Strategie, fiind cel mai longeviv document de politici în acest domeniu din Republica Moldova. Strategia şi Planul său de acţiuni își propun trecerea de la revizuirea/optimizarea cantitativă a reglementărilor, care se baza în special pe eliminarea reglementărilor, la o reglementare mai inteligentă, care ar genera beneficii sociale și de mediu, în același timp îmbunătățind condițiile pentru dezvoltarea unei economii competitive și inovatoare. Documentul a fost înalt apreciat de factorii interesați şi a fost aprobat pe 20 decembrie 2013 de către Guvernul Republicii Moldova.

Analiza Impactului de Reglementare. BRC include experți care au elaborat cu succes Analiza Impactului de Reglementare (AIR) pentru numeroase politici publice în mai multe țări. BRC a fost prima companie care a dezvoltat AIR în Republica Moldova. BRC are o experiență de peste 8 ani în domeniul analizei impactului de reglementare, inclusiv elaborarea și implementarea metodologiilor AIR, manualelor AIR, studiilor de AIR pilot, cursurilor de formare în AIR și asistență autorităților publice în elaborarea și revizuirea numeroaselor documente de AIR. Aici sunt prezentate scrisori de recomandare din partea unor clienților BRC care au beneficiat de servicii de consultanță în domeniul AIR: Scrisoare de la Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale în Moldova şi Scrisoare de la USAID Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED).

"Ghilotina 2+" - revizuirea tuturor actelor permisive pentru afaceri (serviciile publice obligatorii prestate întreprinderilor). Un grup de experţi BRC a efectuat o lucrare fără precedent de cercetare și de propunere a soluțiilor pentru optimizarea tuturor actelor permisive pentru afaceri din Republica Moldova. În total 473 de acte permisive (servicii publice), au fost revizuite și recomandări specifice pentru fiecare autorizaţie în parte au fost elaborate. Acest lucru a dus la adoptarea de către Parlament a Legii privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, care a inclus o anexă cu 273 de acte permisive valabile în Republica Moldova și la adoptarea Legii cu privire la implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător, care ține de optimizarea și mai bună a actelor permisive rămas după revizuire.

Optimizarea autorizațiilor de construire. A fost efectuată o cercetare și analiză a impactului de reglementare în domeniul autorizării lucrărilor de construcție și s-a contribuit la elaborarea Legii nr. 163 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, aprobată pe 09.07.2010. A fost estimat că Legea va permite sectorului privat să economisească anual cca 5 milioane dolari.

Studii privind oportunitățile de implementare a ghișeelor unice pentru autoritățile publice centrale și locale, inclusiv pentru obţinerea autorizaţiilor de construire și comerț. Studiile au inclus recomandări privind reducerea timpului, costurilor și numărului de formalități, respectiv diminuînd efectele legate de corupție. Adițional, echipa BRC a elaborat proiectul și a contribuit la promovarea Legii cu privire la punerea în aplicare a ghișeelor unice (Legea nr. 161, din data de 22.07.2011), care a stabilit temei pentru implementarea soluțiilor de ghișeu unic pe o scară largă, atât în ​​cadrul administrației publice centrale, cît și locale.

Reforma indicatorilor internaționali cu privire la ușurința desfășurării afacerilor (Doing Business). Experţii BRC au propus măsuri de optimizare a cadrului de reglementare în scopul îmbunătăți clasamentului Moldovei la capitolul indicatorilor uşurinţei desfăşurării afacerii (Ease of Doing Business Indicators), clasament publicat de către Banca Mondială. Măsurile propuse au contribuit la plasarea Moldovei printre primii 10 reformatori conform Doing Business 2010 și 2012.

Optimizarea procedurilor de acordare a licențelor pentru mediul de afaceri, care a inclus: recomandări pentru optimizarea formalităților; dezvoltarea ghidurilor cu privire la obținerea licențelor pentru 37 de activități licențiate; elaborarea și implementarea soluțiilor electronice în cadrul Camerei de Licențiere, inclusiv a ghidurilor on-line, accesul on-line la baza de date a companiilor licențiate, ghișeu unic electronic. Rezultatele au fost apreciate la un nivel înalt de către întreprinderile locale și, în timpul evenimentului de lansare, de către Prim-ministrul Republicii Moldova și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Moldova.

Instruire și asistență în consolidarea capacității autorităților centrale și locale și al Asociaţiilor de Business regionale în elaborarea și  implementarea inițiativelor de reformă regulatorie, inclusiv analiza impactului de reglementare, ombudsman pentru afaceri, transparență, ghișeu unic etc.

Informația mai detaliată cu privire la experiența menționată mai sus este prezentată în secțiunea Proiecte.