Prima pagină   /  SERVICII / Analiza şi elaborarea actelor normative
Analiza şi elaborarea actelor normative

BRC oferă o gamă largă de servicii de consultanţă legate de analiza și elaborarea actelor normative:

 • Analiza și revizuirea juridică a domeniilor de reglementare specifice
 • Elaborarea actelor normative noi și modificărilor la cadrul normativ existent
 • Revizuirea corespunderii cadrului normativ național cu prevederile actelor Uniunii Europene și a altor norme internaționale
 • Transpunerea actelor normative ale Uniunii Europene și a altor norme internaționale

Experiența companiei BRC în analiza și elaborarea actelor normative cuprinde:

 • Numeroase revizuiri ale actelor normative și elaborarea recomandărilor de îmbunătățire și modificare pentru:
  • reglementări fiscale;
  • reglementări comerciale și vamale;
  • reglementări în construcție;
  • reglementări tehnice;
  • reglementări sanitare, veterinare și fitosanitare;
  • reglementări din domeniul licențierii și actelor permisive;
  • și alte domenii de reglementare.
 • Principalele exemple de acte normative elaborate de către echipa BRC include:
  • Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
  • Legea nr.161 din 22.07.2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător;
  • Legea nr. 235 din 20.07.2006 privind implementarea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător ("Ghilotina 2+");
  • Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
  • Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1021 cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020 și a Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia pentru anii 2013-2015, aprobate pe 16.12.2013;
  • Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea condiţiilor de plasare pe piaţă a maşinilor industriale (transpune Directiva Parlamentului și Consiliului European, 2006/42/CE din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE);
  • Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea reglementării tehnice a cerinţelor privind aparate de cîntărit neautomate (transpune Directiva 2009/23/CE a Parlamentului și a Consiliului European din 23 aprilie 2009 privind instrumentele de cântărit neautomate);
  • Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea regulamentului de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate (transpune Directiva 2007/45/CE a Parlamentului și a Consiliului European din 05 septembrie 2007, de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate, directivele de abrogare 75/106/CEE și 80/232/CEE ale Consiliului, și de modificare a Directivei 76/211/CEE a Consiliului);
  • Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea regulamentului de stabilire a cerințelor către sticlele utilizate ca recipiente de măsură (transpune Directiva Consiliului European 75/107/CEE din 19 decembrie 1974 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sticlele utilizate ca recipiente de măsurare);
  • Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea unităților de măsură legale (Directiva 2009/3/CE a Parlamentului și a Consiliului European din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 80/181/CEE a Consiliului cu privire la apropierea legislațiilor statelor membre referitoar la unitățile de măsură);
  • Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (transpune Directiva Parlamentului și a Consiliului European 2009/34/CE din 23 aprilie 2009 privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și metodele de control metrologic);
  • Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară nr. 228 din 23.09.2010.09.2010 (transpune anumite dispoziții din: (I) Standardul internațional pentru Măsurile fitosanitare (SIMF) ISPM 7; Sistemul de certificare fitosanitar (II) ISPM 8: Determinarea statutului dăunători dintr-o zonă anumită ISPM 12; (III) Certificate fitosanitare; (IV) Ghid pentru un sistem de reglementare import fitosanitar ISPM 20; (V) Ghid pentru inspecție ISPM 23);
  • Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 594 din 2 august 2011 (transpune prevederi din Standardul Internațional de Măsuri Fitosanitare ISPM 15: Regulamentul de ambalaj din lemn în comerțul internațional);
  • Proiectul Ordinului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor cu privire la aprobarea structurii şi conţinutului actelor primare pentru monitoringul fitosanitar (transpune prevederile din Standardul Internațional pentru Măsurile Fitosanitare ISPM 8: Determinarea statutul de dăunători dintr-o zonă anumită);
  • Proiectul Ordinului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor cu privire la aprobarea pentru export şi reexport (transpune prevederi din Standardul Internațional de Măsuri Fitosanitare ISPM 12: certificate fitosanitare);
  • Proiectul Ordinului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor cu privire la aprobarea Regulilor metodologice privind determinarea metodelor de prelucrare fitosanitară a dăunătorilor reglementaţi (transpune prevederi din Standardul Internațional pentru Măsuri Fitosanitare ISPM 28: tratamente fitosanitare pentru dăunătorii reglementaţi);
  • Proiectul Ordinului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodologice privind metodele de prelevare a mostrelor în procesul de examinare a mărfii transportate (transpune prevederi din Standardul Internațional pentru Măsuri Fitosanitare ISPM 31: Metodologii de prelevare a loturilor).