Prima pagină   /  PROIECTE / Proiectul de Reglementare Fiscală şi a Afacerilor în Republica Moldova (USAID|BIZTAR), implementată de DAI în calitate de contractant şi BRC ca subcontractant
Proiectul de Reglementare Fiscală şi a Afacerilor în Republica Moldova (USAID|BIZTAR), implementată de DAI în calitate de contractant şi BRC ca subcontractant
Durata:  03.09.2007 - 31.10.2011       

Servicii prestate:

  • "Guillotine 2+" - revizuirea tuturor permiselor de afaceri. Un grup de experti BRC a efectuat lucrările de cercetare și de propunenere a soluțiilor pentru eficientizarea eliberării tuturor permiselor de afaceri din Republica Moldova. Circa 473 de autorizații de afaceri, inclusiv cele legate de infrastructura de calitate, au fost revizuite și întocmite măsuri specifice de recomandate pentru fiecare permis. Acest lucru a dus la adoptarea de către Parlament a Legii privind autorizarea activității de întreprinzător, care a inclus o anexă cu 273 de permise valabile în Republica Moldova; și Legea cu privire la punerea în aplicare a one-stop-shop, care se ocupă cu OSS la nivelul autorităților publice centrale și locale.
  • Raționalizarea autorizațiilor de construcție. A efectuat studii de cercetare și analiză a impactului de evaluare în domeniul autorizării construcțiilor și a contribuit la elaborarea Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, adoptată de Parlament la data de 09.07.2010 cu nr. 163. A fost estimat că legea urma să economisească în jur de 5 milioane dolari anual pentru sectorul privat.
  • Studii privind posibilitățile de instituire a one-stop-shop (OSS) pentru autoritățile publice centrale și locale, inclusiv şi pentru permise în construcții și comerț. Studii de măsuri de recomandare pentru a reduce timpul, costurile, numărul de formalități și oportunități pentru corupție.
  • Reforma indicatorilor "Doing Business". Experţii BRC au revizuit și au propus măsuri de eficientizare pentru îmbunătățirea clasamentului Moldovei la capitolul indicatorilor uşurinţei desfăşurării afacerii (Ease of Doing Business Indicators)clasament publicat de către Banca Mondială. Indicatorii daţi au contribuit la plasarea Moldovei printre primii 10 reformatori conform Doing Business 2010 și 2012.
  • Improvement of business licensing procedures, which included: recommendations to streamline formalities; development of licensing guides for 37 licensed activities; development and implementation of electronic solutions within the Licensing Chamber, including on-line licensing guides, on-line access to database of licensed companies, electronic OSS. The results were highly appreciated by businesses and during the opening event by the Prime Minister and US ambassador.
  • Instruire și asistență în consolidarea capacității autorităților centrale și locale și al Asociaţiilor de Business regionale în elaborarea și punerea în aplicare a inițiativelor de reformă a reglementării, inclusiv evaluarea impactului de reglementare, ombudsman pentru afaceri, transparență, one-stop-shop, etc
  • Asistență pentru USAID | BIZTAR şi Ministerul Economiei în stabilirea și menținerea unor parteneriate strategice cu 8 Asociații de Business (AB), fiecare responsabil pentru aproximativ 3-4 raioane, care acoperă împreună întreaga țară. Asociațiile participante: Camera de Comerț și Industrie Centrală Chișinău, Camera de Comerț și Industrie Edinet, Camera de Comerț și Industrie Soroca, Camera de Comerț și Industrie Bălți, Camera de Comerț și Industrie Cahul, Centrul pentru Dezvoltare Rurală Consultare Bugeak-Consult din Găgăuzia, ASPROAGRO Asociația din Orhei, PAIP și APA-Viitorul din Hâncești. În colaborare cu acești parteneri regionali BIZTAR a oferit asistență pentru guvernele locale (preponderent în diviziunile economice) și ramuri ale organelor centrale în teritoriu pentru a elabora politici mai bune și să implementeze soluții de dezvoltare a afacerilor la nivel local.
  • Optimizarea cerințelor de raportare, care a inclus: dezvoltarea de metodologii de evaluare periodică a dificultăţilor de raportare și supravegherea desfășurării anchetării afacerilor pe subiectul raportarării dificultăţilor și a cerințelor; dezvoltarea propunerilor de simplificare a cerințelor de raportare și îmbunătățirea accesului cetățenilor și întreprinderilor la informațiile guvernamentale.
  • BRC a lucrat cu majoritatea autorităților de reglementare din Republica Moldova, care au fost şi beneficiari ai muncii noastre, inclusiv: Ministerul Economiei și agențiile sale (Camera de Licenţiere, Agenţia Naţională de Protecţie a Consumatorului, Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Constructiilor, Inspectoratul Energetic de Stat, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie); Ministerul Finanţelor şi agenţiile sale (Inspectoratul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal al Republicii Moldova); Ministerul Justiţiei şi agenţiile sale (Camera de Înregistrări de Stat, Registrul de Stat al Actelor Juridice); Ministerul Sănătăţii şi agenţiile sale (Agenţia Sanitară, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale); Ministerul de Interne şi agenţiile sale (Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale); Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor şi agenţiile sale (Inspectia de Stat în Construcţii, Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor); Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi agenţiile sale (Agentia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Produsellor de Origine Animala, Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer); Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor şi agenţiile sale (Agenţia Naţionala Transport Auto); Ministerul Mediului (Inspectoratul Ecologic de Stat); Biroul Naţional de Statistică; ÎS Cadastru; Centrul Naţional Anticorupţie.

Perioada: Septembrie 2007 – Octobrie 2011

Datele de contact ale clientului:

USAID|BIZTAR

Bd. Stefan cel Mare 202,

et. 4, clădirea Kentford 

Chişinău, Republica Moldova

Tel. / Fax (+ 373 22) 295-411 / 582-018 

Web: www.biztar.md

Linkul Proiectului