Prima pagină   /  PROIECTE / Elaborarea Manualului de Analiză a Impactului de Reglementare (AIR) pentru reglementări în agricultură și elborarea și susţinerea seminarelor de instruire AIR pentru funcționarii publici din agricultură (Moldova)
Elaborarea Manualului de Analiză a Impactului de Reglementare (AIR) pentru reglementări în agricultură și elborarea și susţinerea seminarelor de instruire AIR pentru funcționarii publici din agricultură (Moldova)
Durata:  01.09.2011 - 31.01.2012       

BRC ca subcontractant al USAID / ACED (Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor), la proiectul implementat de DAI, au realizat următoarele sarcini:

  • A elaborat Manualul AIR pentru reglementări în agricultură, care să abordeze înțelegerea slabă și capacitatea limitată pentru efectuarea Analizei Impactului de Reglementare (AIR), adică, definirea problemei, identificarea de alternative, evaluarea impactului, organizarea de consultări, asigurarea respectării, monitorizării și evaluării. Manualul a abordat, de asemenea, şi situația de executare a AIR pentru cazurile legate de armonizarea cu reglementările UE.
  • A elaborat și susţinut seminar de instruire Analiza Impactului de Reglementare (AIR) pentru funcționarii publici în agricultură, pe baza Manualului de AIR elaborat în cadrul acestui proiect. Seminarul AIR de instruire a fost elaborat și susţinut cu scopul stabilirii capacităţii funcționarilor publici în elaborarea și evaluarea justificată și eficientă a reglementărilor în agricultură.

Perioada: Septembrie 2011 – Ianuarie 2012

Datele de contact ale clientului:

Proiectul USAID|ACED;

Bd. Stefan cel Mare 202,

et. 4, clădirea Kentford 

Chişinău, Republica Moldova

Tel/Fax: (+373 22) 595-265

E-mail: info@aced.md

Web: www.aced.md