Prima pagină   /  PROIECTE

PROIECTE

Programul de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă a Municipiului Chişinău - Programul de Dezvoltare Corporativă şi Participare a Părţilor Interesate
Durata: 05.01.2015 - 31.07.2017  
În cadrul Programului de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă în Chișinău S.A. Apa-Canal Chișinău a primit suport financiar din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Pentru suport în implementarea proiectului, în urma unei licitații internaționale, a fost selectat un consorțiu din care fac parte compania ICON Institut Engineering GmbH, Sachsen Wasser GmbH și Business Research Company.
  
Elaborarea metodologiei Analizei Impactului de Reglementare (AIR) și livrarea cursurilor de formare AIR consultanților din cadrul Conferinței Permanente a Orașelor și Comunelor (SCTM) și a Centrului pentru Buna Guvernare OPTIMUS din Serbia
Domenii de specializare:

Durata: 01.05.2013 - 30.12.2014  
Această sarcină a fost parte a Proiectului "Îmbunătățirea mediului de afaceri la nivel local, prin reforma de reglementare" din Serbia, finanțat de către Secretariatul de Stat Elvetian pentru Afaceri Economice (SECO) și implementat de către Conferința Permanentă a Orașelor și Comunelor (SCTM) (asociație națională a autorităților locale) și OPTIMUS - Centrul pentru Buna Guvernare din Serbia.
  
Elaborarea unui studiu cuprinzător de fezabilitate în cadrul parteneriatului public-privat (PPP) în servicii de transport public pentru orașul Taraclia din Moldova
Domenii de specializare:

Durata: 16.04.2014 - 19.08.2014  
Elaborarea unui studiu cuprinzător de fezabilitate în cadrul parteneriatului public-privat (PPP) în servicii de transport public pentru orașul Taraclia din Moldova
  
Elaborarea metodologiilor îmbunătățite de Analiza a Impactului de Reglementare (AIR), cursului de formare AIR și dezvoltarea conceputului de portal electronic în domeniul AIR
Domenii de specializare:

Durata: 30.09.2014  
Elaborarea metodologiilor îmbunătățite de Analiza a Impactului de Reglementare (AIR), cursului de formare AIR și dezvoltarea conceputului de Web portal AIR
  
Evaluarea necesităților privind cadrul juridic și instituțional în orașul Orhei și elaborarea conceptului de Oraș Inteligent/Smart City și soluțiilor pentru reglementările de afaceri raționalizate și serviciile locale G2B transparente.
Domenii de specializare:

Durata: 01.12.2013 - 30.04.2014  
Această sarcină a inclus următoarele activități: Evaluarea necesităților/lacunelor cadrului juridic și instituțional legat de prestarea serviciilor publice locale. Elaborarea conceptului de Oraș Inteligent/Smart City și soluțiilor pentru reglementările de afaceri raționalizate și serviciile locale guvern-întreprinderi (G2B) transparente.
  
Suportul oferit orașelor Sîngerei, Taraclia, și Orhei în dezvoltarea unor centre funcționale de Servicii și Informare a Cetățenilor, care sunt menite să sporească transparența și să contribuie la îmbunătățirea relației între beneficiari și furnizori de servicii publice locale.
Domenii de specializare:

Durata: 28.02.2014 - 06.06.2014  
Suportul oferit orașelor Sîngerei, Taraclia, și Orhei în dezvoltarea unor centre funcționale de Servicii și Informare a Cetățenilor, care sunt menite să sporească transparența și să contribuie la îmbunătățirea relației între beneficiari și furnizori de servicii publice locale.
  
Evaluarea mecanismelor existente de prestare a serviciilor publice în or.Ungheni, elaborarea Conceptului și Manualului operațional pentru crearea Centrului de Informare și Prestări Servicii
Domenii de specializare:

Durata: 01.05.2013 - 29.11.2013  
În cadrul unui contract cu Chemonics, prin intermediul de Proiectul de Susținere a Autorităților Locale USAID, BRC a efectuat evaluarea mecanismelor existente de prestare a serviciilor publice în or.Ungheni, elaborarea Conceptului și Manualului operațional pentru crearea Centrului de Informare și Prestări Servicii.
  
Elaborarea şi predarea programului de formare privind Analiza Impactului de Reglementare (AIR) pentru funcționarii publici și deputaţii Parlamentului Republicii Moldova
Domenii de specializare:

Durata: 02.05.2014 - 30.10.2014  
Această sarcină a fost realizată în cadrul Proiectului PNUD “Programul pentru democrație în Moldova", care are drept scop consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului și Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova.
  
Elaborarea şi predarea unui program de formare privind principiile, metodele și mecanismele de Analiză a Impactului de Reglementare (AIR) pentru funcționarii publici ai Serviciului Vamal al Republicii Moldova
Domenii de specializare:

Durata: 02.10.2013 - 31.10.2013  
BRC în calitate de subcontractant al USAID / BRITE (Programul USAID Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii Întreprinzător BRITE), proiect implementat de Chemonics
  
Elaborarea Analizei Impactului de Reglementare (AIR) pentru punerea în aplicare a noilor standarde internaționale pentru măsurile fitosanitare (ISPMs) în Republica Moldova și de promovare a schimbărilor în cadrul regulatoriu legate de sistemul existent de testare și înregistrare obligatorie a soiuri noilor de plante
Domenii de specializare:

Durata: 01.04.2013 - 29.11.2013  
Aceasta misiune a inclus elaborarea Analizei Impactului de Reglementare detaliate pentru 8 Standarde Internaționale pentru măsurile fitosanitare (ISPMs) pentru a fi implementate în Republica Moldova
  
Indicele Restrictivității Comerţului cu Servicii în Republica Moldova (Sectorul Construcţii)
Domenii de specializare:

Durata: 15.04.2014  
BRC în contract cu OECD pentru proiectul “Supporting the implementation of CEFTA 2006 in the areas of reduction and elimination of non-tariff barriers, trade in services and in relation to the investment related clauses” (Sprijinirea punerii în aplicare a CEFTA 2006 în domeniile de reducere și eliminare a barierelor non-tarifare, comerțului cu servicii și clauzele legate de investiții), a studiat legislația națională relevantă din Republica Moldova și a elaborat baza de date a Indicatorului Restrictivităţii Comerţului cu Servicii pentru serviciile din sectorul Construcţii.
  
Predarea cursurilor și transfer de know-how privind transpunerea directivelor UE în domeniul infrastructurii calității din Republica Moldova
Domenii de specializare:

Durata: 01.04.2013 - 28.06.2013  
Aceasta sarcină a fost implementată de consorțiul, alcatuit din: "Biroul Român de Metrologie Legală - Institutul Național de Metrologie"; "Mișcarea Română pentru Calitate" şi Business Research Company.
  
Dezvoltarea Noii Strategii în cadrul Reformei de Reglementare pentru 2013-2020 și a Planului de Acțiuni pentru Republica Moldova
Domenii de specializare:

Durata: 01.06.2012 - 30.11.2012  
BRC în consorţiu cu DAI Europe, în parteneriat cu Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale, efectuat două sarcini: au evaluat reformele de reglementare implementate în Republica Moldova până în 2012 și au elaborat Noua Strategie în cadrul Reformei de Reglementare până în 2020 și au dezvoltat Planul ei de Acțiune.
  
Evaluarea Climatului pentru Afaceri, Juridic, și al Reformelor Instituționale (BIZCLIR) din Republica Moldova
Domenii de specializare:

Durata: 03.09.2012 - 31.10.2012  
BRC în calitate de subcontractant al USAID / BRITE (Programul USAID Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii Întreprinzător BRITE) implementat de către Chemonics, au efectuat o Evaluare a Climatului de Afaceri, Juridic, și al Reformelor Instituționale (BIZCLIR) din Republica Moldova
  
Indicele Restrictivității Comerţului cu Servicii în Republica Moldova (juridice, de contabilitate, de arhitectură și sectoarele de inginerie)
Domenii de specializare:

Durata: 02.07.2012 - 31.08.2012  
BRC în contract cu OECD pentru proiectul “Supporting the implementation of CEFTA 2006 in the areas of reduction and elimination of non-tariff barriers, trade in services and in relation to the investment related clauses” (Sprijinirea punerii în aplicare a CEFTA 2006 în domeniile de reducere și eliminare a barierelor non-tarifare, comerțului cu servicii și clauzele legate de investiții), a studiat legislația națională relevantă din Republica Moldova și a elaborat baza de date a Indicatorului Restrictivităţii Comerţului cu Servicii pentru cele patru sectoare de servicii profesionale (legal, contabilitate, arhitectură și inginerie).
  
Proiectul de Reglementare Fiscală şi a Afacerilor în Republica Moldova (USAID|BIZTAR), implementată de DAI în calitate de contractant şi BRC ca subcontractant
Domenii de specializare:

Durata: 03.09.2007 - 31.10.2011  
Proiectul de Reglementare Fiscală şi a Afacerilor în Republica Moldova (USAID), implementată de DAI în calitate de contractant şi BRC ca subcontractant pentru livrarea serviciilor : • “Guillotine 2+”, raționalizarea autorizația de construcție, studiile privind posibilitățile de instituire a one-stop-shop (OSS), “Doing Business” Reforma indicatori, îmbunătățirea procedurilor de acordare a licențelor de afaceri, training și asistență în consolidarea capacității, asistență pentru USAID | BIZTAR şi Ministerul Economiei, optimizarea cerințelor de raportare, s-a colaborat cu majoritatea autorităților de reglementare
  
Elaborarea Manualului de Analiză a Impactului de Reglementare (AIR) pentru reglementări în agricultură și elborarea și susţinerea seminarelor de instruire AIR pentru funcționarii publici din agricultură (Moldova)
Domenii de specializare:

Durata: 01.09.2011 - 31.01.2012  
BRC ca subcontractant al USAID / ACED (Dezvoltarea Întreprinderilor Competitivitate Agricultură), proiect implementat de DAI, au efectuat dezvoltarea Manualului AIR pentru reglementări în agricultură și a dezvoltat și susţinut seminar AIR de instruire pentru funcționarii publici în agricultură.
  
Premiul Național de Calitate în Republica Moldova Ediția 2010, proiect realizat de către BRC în parteneriat cu Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale în Moldova
Domenii de specializare:

Durata: 01.02.2011 - 29.04.2011  
În parteneriat cu Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale în Moldova, BRC a realizat o evaluare a 14 de companii pentru Premiului National de Calitate în Republica Moldova, Ediţia 2010.
  
Premiul Național de Calitate în Republica Moldova Ediția 2009, proiect realizat de către BRC în parteneriat cu Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale în Moldova
Domenii de specializare:

Durata: 01.12.2009 - 31.03.2010  
În parteneriat cu Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale în Moldova, BRC a realizat o evaluare a 18 de companii pentru Premiului National de Calitate în Republica Moldova, Ediţia 2009
  
Premiul Național de Calitate în Republica Moldova Ediția 2008, proiect realizat de către BRC în parteneriat cu Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale în Moldova
Domenii de specializare:

Durata: 01.12.2008 - 31.03.2009  
În parteneriat cu Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale în Moldova, BRC a realizat o evaluare a 20 de companii pentru Premiului National de Calitate în Republica Moldova, Ediţia 2008
  
1 2 »»
Domenii de specializare